? غم و تنهایی | ره عشق
صفحه اصلی اشعار شاعر دريا غم و تنهایی
غم و تنهایی

غم و غربت و تنهایی و انتظار

فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 به یاد مسعود حسين رومينا (شاعردريا) 3868
2 غم مسعود ... حسين رومينا (شاعردريا) 2097
3 بخت سیاه حسين رومينا (شاعردريا) 1142
4 خداحافظ ای ... حسين رومينا (شاعردريا) 1149
5 من به تنهایی خود خو کرده ام حسين رومينا (شاعردريا) 1203
6 دوباره خواب ... حسين رومينا (شاعردريا) 1057
7 دلم پر از گلایه هاست ... حسين رومينا (شاعردريا) 1330
8 غصه جمعه ... حسين رومينا (شاعردريا) 990
9 یادته آروم نداشتم ... حسين رومينا (شاعردريا) 1011