? غم و تنهایی | ره عشق
صفحه اصلی اشعار شاعر دريا غم و تنهایی
غم و تنهایی

غم و غربت و تنهایی و انتظار

فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 به یاد مسعود حسين رومينا (شاعردريا) 4045
2 غم مسعود ... حسين رومينا (شاعردريا) 2255
3 بخت سیاه حسين رومينا (شاعردريا) 1217
4 خداحافظ ای ... حسين رومينا (شاعردريا) 1225
5 من به تنهایی خود خو کرده ام حسين رومينا (شاعردريا) 1316
6 دوباره خواب ... حسين رومينا (شاعردريا) 1128
7 دلم پر از گلایه هاست ... حسين رومينا (شاعردريا) 1436
8 غصه جمعه ... حسين رومينا (شاعردريا) 1057
9 یادته آروم نداشتم ... حسين رومينا (شاعردريا) 1090