? غم و تنهایی | ره عشق
صفحه اصلی اشعار شاعر دريا غم و تنهایی
غم و تنهایی

غم و غربت و تنهایی و انتظار

فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 به یاد مسعود حسين رومينا (شاعردريا) 3784
2 غم مسعود ... حسين رومينا (شاعردريا) 2021
3 بخت سیاه حسين رومينا (شاعردريا) 1101
4 خداحافظ ای ... حسين رومينا (شاعردريا) 1108
5 من به تنهایی خود خو کرده ام حسين رومينا (شاعردريا) 1153
6 دوباره خواب ... حسين رومينا (شاعردريا) 1016
7 دلم پر از گلایه هاست ... حسين رومينا (شاعردريا) 1289
8 غصه جمعه ... حسين رومينا (شاعردريا) 955
9 یادته آروم نداشتم ... حسين رومينا (شاعردريا) 971