? غم و تنهایی | ره عشق
صفحه اصلی اشعار شاعر دريا غم و تنهایی
غم و تنهایی

غم و غربت و تنهایی و انتظار

فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 به یاد مسعود حسين رومينا (شاعردريا) 3911
2 غم مسعود ... حسين رومينا (شاعردريا) 2126
3 بخت سیاه حسين رومينا (شاعردريا) 1158
4 خداحافظ ای ... حسين رومينا (شاعردريا) 1166
5 من به تنهایی خود خو کرده ام حسين رومينا (شاعردريا) 1231
6 دوباره خواب ... حسين رومينا (شاعردريا) 1073
7 دلم پر از گلایه هاست ... حسين رومينا (شاعردريا) 1352
8 غصه جمعه ... حسين رومينا (شاعردريا) 1003
9 یادته آروم نداشتم ... حسين رومينا (شاعردريا) 1028